zaterdag 18 juli 2015

Le Son Continu - ‘continued’

De zoektocht van mijn reisgenote naar de ultieme trekharmonica in beeld gebracht. Afgewisseld met (op het moment al dan niet gewenste) andere aanwezige instrumenten tijdens het festival...

My travel companions' search for the ultimate accordion. Together with (at the time more or less wanted) other instruments present at the festival...
Geen opmerkingen:

Een reactie posten