vrijdag 13 maart 2015

Eerst vlakken, dan lijnen

Van de week herinnerde ik me opeens mijn goede voornemen om eens een andere manier van tekenen te proberen: eerst vlakken/vlekken zetten en dan pas lijnen, in plaats van andersom. Dus dat heb ik nogmaals geprobeerd. Het uiteindelijke doel is werken met alléén maar verf of inkt, zonder lijnen. Maar daar ben ik duidelijk nog niet aan toe...

Suddenly I remembered my good intention from the beginning of the year: to try sketching directly with ink or paint, without using lines first. So this week I started with ink/watercolors and added some lines later. The ultimate goal is to use no lines. That will be my next fase...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten