zaterdag 9 september 2023

Blind tekenen

Blind tekenen (d.w.z. zonder op je papier te kijken) is altijd een goeie (en leuke!) oefening. En met bomen als onderwerp kan het eigenlijk niet ‘fout’ gaan, dus gauw nog even buiten schetsen nu het nog kan! Dit is een combinatie van gesso, aquarelpotlood en ecoline in een hergebruikt liedbundeltje.

Drawing blind (meaning: without looking at your paper) is always a good (and fun!) exercise. And you really cannot go ‘wrong’ when you choose trees as your subject. I worked with a combination of gesso, watercolor pencils and ecoline inks in a re-purposed little songbook.







Geen opmerkingen:

Een reactie posten