zondag 21 mei 2023

Meer abstract

Meer (pogingen tot) abstract werk.
Hoewel... sommige van deze afbeeldingen hebben toch weer iets landschappelijks, vind ik. Maar misschien is dat wel gewoon het menselijk brein, dat graag wil dat een afbeelding ergens op lijkt?

More (attempts at) abstract work.
Although... some of these images do resemble landscapes, I think. But maybe this is just the human brain, trying its best to see something recognisable in any image?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten