woensdag 30 januari 2013

Kopieën

Een andere manier om een tekening opnieuw te gebruiken: op een uitvergrote kopie van een balpen-krabbeltekening, voegde ik later schaduwen toe met aquarelpotlood.

Another way of using a drawing again: on an enlarged photocopy of a ballpoint-sketch,
I later added shadows with a watercolor pencil.
En over deze tekening zette ik een heel andere houding, er dwars doorheen.
Grappig: welk been hoort nu bij welke tekening?

And on this drawing I added another drawing in a completely different pose. 
Funny: which leg belongs where?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten