woensdag 26 september 2012

Kokkels zoeken

Een van de laatste vakantieschetsen:
kokkels zoeken bij laag water.

This is one of the last vacation-sketches:
searching for cockles at low tide.


2 opmerkingen: